French Roulette

Posted by admin | vrijdag 30 januari 2015 5:11 pm


Speloverzicht

The French Roulette is een klassiek roulettespel met annonce-inzetten, speciale inzetten en favoriete inzetten.
Het rouletterad heeft 37 sleuven genummerd 0-36. Het doel van het spel is te voorspellen in welke sleuf de bal terecht komt nadat het rad heeft gedraaid.
De minimale en maximale inzet voor de huidige tafel worden weergegeven in het vak MIN/MAX van de tafel.
Uitbetalingen geschieden aan de hand van de prijzentabel. Om de prijzentabel te bekijken, druk je op de i-knop. Je kunt ook de sectie Prijzentabel hieronder raadplegen.

Inzetten

Je kunt verschillende posities op de tafel aanwijzen om de verschillende inzetten te markeren.
Wanneer een inzetpositie gemarkeerd is, verschijnt er een venster met daarin de minimum- en maximuminzet voor dat vak.
Om een inzet te plaatsen, selecteer je de gewenste chipwaarde en klik je op een nummer of een inzetpositie op de tafel. Door vaker te klikken, voeg je meer chips van dezelfde waarde toe aan de inzet.
Als er naast de chips actieve pijltjes worden weergegeven, kun je die gebruiken om overige chip-waardes te selecteren om mee in te zetten.
Door je muis over ingezette chips te houden, worden de totale waarde van de inzet en de mogelijke uitbetaling weergegeven.
Wanneer je je inzetten geplaatst hebt, druk je op DRAAIEN om de spelronde te starten. Vervolgens wordt het balletje afgeschoten in het roulettewiel.
Zodra het balletje in een vakje terecht komt, wordt het winnende nummer bekend gemaakt en worden de winsten uitbetaald.
Je kunt het rad laten draaien zonder in te zetten.

Inzet automatisch aanpassen

Als een inzet hoger is dan de inzetlimiet of de tafellimiet, dan past de functie Inzet automatisch aanpassen de inzet automatisch aan het maximaal mogelijke bedrag aan. Als de inzet uit meerdere inzetposities bestaat, dan worden de waarden proportioneel verlaagd over alle inzetposities. Als de proportioneel verlaagde inzet te laag is voor alle gewenste inzetposities, dan worden chips geplaatst op zoveel mogelijk posities. Als de gewenste inzetposities niet kunnen worden gevuld, dan kiest het spel willekeurig op welke posities de chips komen.
Om de functie te activeren, opent u de Spelinstellingen.

Inzettypes

In dit spel kun je binneninzetten, buiteninzetten, annonce-inzetten en speciale inzetten plaatsen.
Inside bets
Inside bets zijn inzetten geplaatst op bepaalde getallen op de tafelindeling. Inside bets zijn onder andere de volgende:
Straight. Een straight bet is een inzet geplaatst op één getal. Om een straight bet te plaatsen, legt u een chip op het getal op de tafel.
Split. Een splitinzet wordt geplaatst op 2 aangrenzende nummers. Om een splitinzet te plaatsen, plaats je een chip op de lijn tussen twee aangrenzende nummers.
Drielijn (straat). Een drielijn (straat)-inzet is een inzet op een rij van 3 nummers. Om een straatinzet te plaatsen leg je een chip op het begin van een van de 12 rijen. Je kunt ook een lijninzet (straat) plaatsen op 0, 1, 2 of 0, 2, 3 door de chip op het kruispunt van deze 3 nummers te plaatsen.
Corner. Een corner-inzet is een inzet op 4 getallen. Om een corner-inzet te plaatsen legt u een chip op de hoek waar de lijnen van de 4 getallen elkaar kruisen. Je kunt ook een hoekinzet plaatsen op 0, 1, 2, 3 door een chip te leggen op de hoek van 0 en de rij 1, 2, 3.
Six line. Een six line-inzet is een inzet van 6 getallen; 2 rijen van 3 getallen, met uitzondering van 0. Om een six line-inzet te plaatsen leg je een chip op het begin van de lijn tussen de 2 rijen.
Outside Bets
Outside bets zijn inzetten geplaatst op de gebieden van de tafel die staan voor een groep getallen. Outside bets zijn onder andere:
Kolom. Een kolominzet is een inzet op 12 numbers; 1 kolom van 12 nummers. Voor een kolominzet plaats je een chip op een van de 3 vakken met een driehoek aan het uiteinde van elke kolom.
Dozijn. Inzetten op 12 getallen in drie naast elkaar gelegen rijen. Plaats chips in de vakken met label P12 voor de getallenreeks 1 tot en met 12, M12 voor getallenreeks 13 tot en met 24 of D12 voor de getallenreeks 25 tot en met 36. U wint als de bal op één van de gekozen getallen valt.
Rood/Zwart. Een rode of zwarte inzet is een inzet op 18 getallen; óf alle zwarte getallen óf alle rode getallen. Om een rode of zwarte inzet te plaatsen legt u een chip op het rode of zwarte gebied zonder naam.
Even/Oneven. Een even of oneven inzet is een inzet op 18 getallen; óf alle even getallen, met uitzondering van 0, óf alle oneven getallen. Om een even of oneven inzet te plaatsen leg je een chip op het gebied met de naam Even of Oneven.
1-18/19-36. Een inzet op 1-18 of 19-36 bedekt 18 nummers; je zet in op de eerste 18 nummers (exclusief 0) of de laatste 18 nummers. Om een inzet te plaatsen op 1-18 of 19-36, plaats je een chip op het vak met 1-18 of 19-36.
Annonce-inzetten
Annonce-inzetten zijn een combinatie van een of meer inzetten op een serie nummers zoals ze op het roulettewiel liggen.
Voor bepaalde annonce-inzetten moet je een minimumaantal chips plaatsen. In de sectie Uitbetalingen vind je meer informatie.
Je plaats een annonce-inzet direct op de racebaan van de roulettetafel.
Om de racebaan te openen klik je op de racebaan-knop op het toetsenbord.
Annonce-inzetten omvatten:
Getal en buren. Een getal en buren-inzet is standaard een inzet op 5 getallen; 1 getal plus de 2 getallen die aan beide zijden van dat getal op het rad staan. Om een getal en buren-inzet te plaatsen legt u een chip op een getal op de racebaan.
Om het aantal inbegrepen buren voor een buurinzet te verhogen of verlagen, klik je op (+) en (-) op de racebaan. Het maximale aantal buren is 8.
Jeu Zero. Een jeu zero-inzet is een inzet op een reeks van 7 getallen: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Om een jeu zero-inzet te plaatsen legt u een chip op het gebied van de racebaan met de naam Zero.
Tiers. Een tiers-inzet is een inzet op een reeks van 12 getallen: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Om een tiers-inzet te plaatsen legt u een chip op het gebied van de racebaan met de naam Tiers.
Orphelins. Een orphelins-inzet is een inzet op 12 nummers; 2 series van 8 nummers: 17, 34, 6 en 1, 20, 14, 31, 9. Voor een orphelins-inzet, plaats je een chip op het vak van de racebaan met de tekst Orphelins.
Voisins. Een voisins-inzet is een inzet op een reeks van 17 getallen: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Om een voisins-inzet te plaatsen legt u een chip het gebied van de racebaan met de naam Voisins
Speciale inzet
Speciale inzetten zijn een soort call-inzetten en worden geplaatst door chips direct op de naam van de inzet te plaatsen in het menu Speciale inzetten. Om het menu Speciale inzetten te openen klik je op de knop Favoriete inzetten.
Speciale inzetten bestaan uit verschillende binneninzetten of een type of combinatie van binneninzetten. Het minimumaantal chips voor een speciale inzet wordt aangegeven in het menu Speciale inzetten. Je kunt ook de sectie Uitbetalingen raadplegen.
Speciale inzetten omvatten:
Rode en zwarte splits. Een rode of zwarte split is een inzet die bestaat uit alle mogelijke splitinzetten op rode nummers (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) of alle mogelijke splitinzetten op zwarte nummers (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31).
Finale Plein. Een finale plein-inzet is een inzet op een nummer en alle overige nummers die daarop eindigen. Een Finale Plein 7 is een inzet op 7, 17 en 27 en een Finale Plein 2 is een inzet op 2, 12, 22 en 32.
Finale Cheval. Een finale cheval-inzet is een splitinzet op 2 nummers en extra splitinzetten op de nummers die eindigen op dezelfde cijfers. Een Finale Cheval 3/6 bijvoorbeeld, bestaat uit splitinzetten op 3/6, 13/16, 23/26 en 33/36.
Finale Cheval/Plein. Een finale cheval/plein-inzet is een splitinzet op 2 nummers en nummers die eindigen op die twee cijfers. Op niet-aangrenzende nummers die het patroon volgen, worden enkelvoudige inzetten geplaatst. Een Finale Cheval/Plein 4/5 bijvoorbeeld, bestaat uit splitinzetten op 4/5 en 14/15, 34/35 en enkelvoudige inzetten op 24 en 25.

Geen reacties

Nog geen reacties

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.