Roulette Pro

Posted by admin | vrijdag 30 januari 2015 5:13 pm


Speloverzicht

American Roulette is een klassiek roulettespel met racebaaninzetten en favoriete inzetten.
Het roulettewiel heeft 38 genummerde vakken, 0-36 en een extra 00. Het doel van het spel is om te voorspellen in welk vak het balletje geland is nadat het wiel tot stilstand is gekomen.
De minimale en maximale inzet voor de huidige tafel worden weergegeven in het vak MIN/MAX van de tafel.
Uitbetalingen geschieden aan de hand van de prijzentabel. Om de prijzentabel te bekijken, druk je op de i-knop. Je kunt ook de sectie Prijzentabel hieronder raadplegen.

Inzetten

Je kunt verschillende posities op de tafel aanwijzen om de verschillende inzetten te markeren.
Wanneer een inzetpositie gemarkeerd is, verschijnt er een venster met daarin de minimum- en maximuminzet voor dat vak.
Om een inzet te plaatsen, selecteer je de gewenste chipwaarde en klik je op een nummer of een inzetpositie op de tafel. Door vaker te klikken, voeg je meer chips van dezelfde waarde toe aan de inzet.
Als er naast de chips actieve pijltjes worden weergegeven, kun je die gebruiken om overige chip-waardes te selecteren om mee in te zetten.
Door je muis over ingezette chips te houden, worden de totale waarde van de inzet en de mogelijke uitbetaling weergegeven.
Wanneer je je inzetten geplaatst hebt, druk je op DRAAIEN om de spelronde te starten. Vervolgens wordt het balletje afgeschoten in het roulettewiel.
Als een inzet hoger is dan de inzetlimiet of de tafellimiet, dan past de functie Inzet automatisch aanpassen de inzet automatisch aan het hoogst mogelijke bedrag aan. Om de functie te activeren, opent u de Spelinstellingen.
Zodra het balletje in een vakje terecht komt, wordt het winnende nummer bekend gemaakt en worden de winsten uitbetaald.
Je kunt het rad laten draaien zonder in te zetten.

Inzet automatisch aanpassen

Als een inzet hoger is dan de inzetlimiet of de tafellimiet, dan past de functie Inzet automatisch aanpassen de inzet automatisch aan het maximaal mogelijke bedrag aan. Als de inzet uit meerdere inzetposities bestaat, dan worden de waarden proportioneel verlaagd over alle inzetposities. Als de proportioneel verlaagde inzet te laag is voor alle gewenste inzetposities, dan worden chips geplaatst op zoveel mogelijk posities. Als de gewenste inzetposities niet kunnen worden gevuld, dan kiest het spel willekeurig op welke posities de chips komen.
Om de functie te activeren, opent u de Spelinstellingen.

Inzettypes

In dit spel kun je binneninzetten, buiteninzetten en racebaaninzetten plaatsen.
Inside bets
Inside bets zijn inzetten geplaatst op bepaalde getallen op de tafelindeling. Inside bets zijn onder andere de volgende:
Straight. Een straight bet is een inzet geplaatst op één getal. Om een straight bet te plaatsen, legt u een chip op het getal op de tafel.
Split. Een splitinzet wordt geplaatst op 2 aangrenzende nummers. Om een splitinzet te plaatsen, plaats je een chip op de lijn tussen twee aangrenzende nummers, behalve 0 en 2 of 00 en 2. Op deze aangrenzende nummers kun je geen splitinzet plaatsen.
Drielijn (straat). Een drielijn (straat)-inzet is een inzet op een rij van 3 nummers. Om een straatinzet te plaatsen leg je een chip op het begin van een van de 12 rijen.
Je kunt ook een lijninzet (straat) plaatsen op 0, 1, 2 of 00, 2, 3 of 0, 00, 2 door de chip op het kruispunt van deze 3 nummers te plaatsen.
Toplijn. . Een toplijninzet is een inzet op de eerste vijf nummers: 0, 00, 1, 2, 3. Om een toplijninzet te plaatsen, plaats je een chip op de hoek van 0 en 1.
Corner. Een corner-inzet is een inzet op 4 getallen. Om een corner-inzet te plaatsen legt u een chip op de hoek waar de lijnen van de 4 getallen elkaar kruisen.
Six line. een six line-inzet is een inzet op 6 getallen: 2 rijen van 3 getallen met uitzondering van 0 en 00. Om een six line-inzet te plaats, leg je een chip op het begin van de lijn tussen de 2 rijen.
Outside Bets
Outside bets zijn inzetten geplaatst op de gebieden van de tafel die staan voor een groep getallen. Outside bets zijn onder andere:
Kolom. Een kolom-inzet is een inzet op 12 getallen: 1 kolom van 12 getallen. Om een kolom-inzet te plaatsen, leg je een chip op één van de 3 gebieden met het label 2:1.
Dozijn. Een dozijninzet is een inzet op 12 nummers; 4 rijen van 3 nummers. Voor een dozijninzet plaats je een chip op een van de vakken 1e 12, 2e 12 of 3e 12.
Rood/Zwart. Een rode of zwarte inzet is een inzet op 18 getallen; óf alle zwarte getallen óf alle rode getallen. Om een rode of zwarte inzet te plaatsen legt u een chip op het rode of zwarte gebied zonder naam.
Even/oneven. Een even- of oneven-inzet is een inzet op 18 getallen: óf alle even getallen behalve 0 en 00, óf alle oneven getallen. Om een even- of oneven-inzet te plaatsen, leg je een chip op het gebied met het label Even; of het gebied met het label Oneven.
1-18/19-36. Een 1-18- of 19-36-inzet is een inzet op 18 getallen, óf de eerste 18 getallen behalve 0 en 00, óf de laatste 18. Om een 1-18- of 19-36-inzet te plaatsen, leg je een chip op het gebied met het label 1-18 of het gebied met het label 19-36.
Racebaaninzetten
Racebaaninzetten zijn een combinatie van een of meer inzetten op een serie nummers zoals ze op het roulettewiel liggen.
Je plaats een racebaaninzet direct op de racebaan van de roulettetafel.
Om de racebaan te openen klik je op de racebaan-knop op het toetsenbord.
Raebaaninzetten omvatten:
Getal en buren. Een getal en buren-inzet is standaard een inzet op 5 getallen; 1 getal plus de 2 getallen die aan beide zijden van dat getal op het rad staan. Om een getal en buren-inzet te plaatsen legt u een chip op een getal op de racebaan.
Om het aantal inbegrepen buren voor een buurinzet te verhogen of verlagen, klik je op (+) en (-) op de racebaan. Het maximale aantal buren is 8.

Geen reacties

Nog geen reacties

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.